Zakres obowiązków i rola pośrednika nieruchomości

sprzedaż nieruchomości warszawa

Rola pośrednika na rynku nieruchomości

Pośrednik nieruchomości jest specjalistą, dzięki któremu transakcje kupna, sprzedaży, a także wynajmu na rynku nieruchomości przebiegają sprawnie oraz z gwarancją zachowania wszelkich, niezbędnych wymogów formalnoprawnych. Pośrednik nieruchomości to osoba, prowadząca własną działalność gospodarczą lub zatrudniona w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Do niedawna wykonywanie pracy pośrednika wiązało się z wymogiem posiadania licencji na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Od 1 stycznia 2014 roku (względem przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących pracę niektórych zawodów, nazywaną ustawą deregulacyjną) pośrednik nieruchomości nie jest już zobligowany do posiadania odpowiedniej licencji. W praktyce jednak biura nieruchomości, zatrudniające pośredników wzmacniają zaufanie klientów dzięki licencji, którą posiada właściciel lub kilku pośredników, zatrudnionych w firmie.

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat na pośrednika nieruchomości?

Obowiązkowym elementem jest natomiast wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wykształcenie średnie jest warunkiem niezbędnym do wykonywania pracy w charakterze pośrednika. Pośrednik działający na rynku nieruchomości powinien być osobą niekaraną. Pod uwagę brane są w szczególności wyroki skazujące za przestępstwa cywilne, skarbowe oraz związane z obrotem nieruchomościami. Pośrednik nieruchomości powinien wykazywać się znajomością obowiązujących przepisów w zakresie prawa budowlanego oraz obrotu nieruchomościami. W roli specjalisty od nieruchomości dobrze sprawdzi się osoba o wysokich umiejętnościach interpersonalnych, znająca języki obce oraz potrafiąca sprawnie i skutecznie negocjować. 

Zakres obowiązków pośrednika nieruchomości

Przy sprzedaży i kupnie nieruchomości pośrednik odpowiedzialny jest za czynności, związane z prezentacją oferty, dopełnieniem wszelkich formalności oraz przekazaniem nieruchomości. W ramach przygotowania oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości pośrednik uzyskuje wszystkie niezbędne informacje, związane ze stanem technicznym i prawnym lokalu, przygotowuje dokumentację fotograficzną oraz zamieszcza daną ofertę w ogólnopolskiej lub lokalnej bazie nieruchomości. Są to przeważnie popularne serwisy internetowe oraz własna strona biura nieruchomości. Korzystając z szerokiej bazy kontaktów oraz znając oczekiwania potencjalnych klientów pośrednik może proponować konkretną nieruchomość osobom, zainteresowanym nabyciem lokalu o ustalonych parametrach. Pośrednik zajmuje się również prezentacją nieruchomości, przygotowuje dokumentację w postaci umowy przedwstępnej, protokołu zdawczo – odbiorczego, a także ustala termin podpisania umowy notarialnej. Najczęściej aktywnie uczestniczy w podpisaniu umowy oraz przekazaniu nieruchomości. Dobry agent nieruchomości pomaga również w uzyskaniu kredytu, a w przypadku, gdy dla nieruchomości ustanowiona zostanie hipoteka, służy wsparciem w procesie dopełnienia odpowiednich formalności z tym związanych. Doświadczony specjalista od nieruchomości będzie w stanie polecić odpowiednią firmę przeprowadzoną, sprawdzoną ekipę remontowo-wykończeniową oraz pomoże nawiązać współpracę z architektem wnętrz.

Odpowiedzialność i wynagrodzenie pośredników nieruchomości

Pośrednik nieruchomości, podpisując umowę pośrednictwa ze stroną kupującą, zobowiązuje się do potwierdzenia prawdziwości danych, którymi dysponuje. Poświadcza, iż nieruchomość wolna jest od obciążeń, a w przypadku, kiedy takie istnieją, informuje o nich kupującego. Pośrednik odpowiada przed kupującym za prawdziwość informacji o nieruchomości, nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość informacji na temat strony kupującej / wynajmującej nieruchomość. 

Prowizję dla pośrednika, w określonej kwocie, opłaca sprzedający oraz kupujący lub też jedna ze stron, po wcześniejszym ustaleniu warunków współpracy z pośrednikiem. Stawkę pośrednika często ustala się na podstawie wartości procentowej ceny nieruchomości, będącej przedmiotem transakcji. Najczęściej wynagrodzenie pośrednika stanowi kwota będąca równowartością 5% wartości nieruchomości. Jeżeli pośrednik współpracuje na zasadach stałej współpracy z deweloperem, zdarza się, że zachętą do skorzystania z oferty jest informacja o braku opłat dla pośrednika ze strony kupującego. Prowizję pośrednika pokrywa strona sprzedająca, czyli w tym przypadku firma deweloperska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.